ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Шановні слухачі!

Для отримання логіну та пароля звертайтеся в центр інформаційних та дистанційних технологій навчання.

Якщо у Вас не виходить зайти на сайт - надішліть лист на адресу: admin.postgrade@nuph.edu.ua

У листі обов'язково вкажіть:

  1. ПІБ
  2. Логін і пароль

Dear listeners!

To get a login and password, contact the center of information and distance learning technologies.

If you cannot access the site, send a letter to: admin.postgrade@nuph.edu.ua

Be sure to specify in the letter:

  1. Full name
  2. Login and password